Hledám zaměstnance

„TOP“ 4 důvody, proč hledat zaměstnance s námi:

 1. Poradenství v oblasti finančních dotací: čerpání mzdových dotací na mzdu zaměstnance, mzdové dotace na vzdělávání zaměstnanců.
 2. Fixní cena za obsazení pozice dle ceníku – cena odpovídá náročnosti výběrového řízení a aktuální situaci na trhu práce.
 3. Prezentace  max. 3 nejvhodnějších uchazečů, šetříme Váš čas a energii.
 4. Klient si sám zvolí náročnost výběrového řízení a může vybrat jednotlivé metody, které budou realizovány. Samozřejmostí je zpracování komplexních výstupů a jejich prezentace.

„TOP“ služby, které vám nabízíme:

 1. Poradenství v oblasti dotací z EU a státního rozpočtu - dle Vaší konkrétní situace Vám připravíme portfolio na míru a navrhneme možné řešení. Pohybujeme se v oblasti mzdových dotací pro budoucí zaměstnance ve všech profesních i věkových skupinách. Nabízíme možnost vypracování kvalitní projektové žádosti, díky které máte možnost získat finanční dotaci na úhradu vzdělávání Vašich nových nebo stávajících zaměstnanců a také jejich ušlé mzdy po dobu tohoto vzdělávání.
 2. Recruitment - metoda, jejímž cílem je najít vhodného kandidáta na poptávanou pracovní pozici. Jedná se o kompletní náborový proces u běžných pracovních pozic zahrnující: analýzu pracovního místa a sestavení profilu vhodného kandidáta, inzerci, selekci CV, databázové vyhledávání, osobní pohovory, testování kandidátů, vypracování profilů a prezentaci nejvhodnějších kandidátů, spolupráci při finálních jednáních, náležitosti týkající se ukončení výběrového řízení.
 3. Headhunting/Executive Search - vyhledávání pracovníků formou přímého oslovení, které se uplatňuje především v případě vrcholových pozic, nebo pozic se specifickými požadavky.
 4. Testování, psychodiagnostika - zahrnuje řadu nástrojů a metod umožňující získat i takový typ informací, které sice nemusí být na první pohled zjevné, ale v náborovém procesu zcela zásadní.
 5. Organizace hodnotících center (Assessment/Development) - v případě Assessment Centra (AC) a Development Centra (DC) se jedná o diagnostickou metodu, která se používá pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů (AC), nebo pro zhodnocení aktuálních možností a limitů zaměstnanců (DC). Účastníci jsou hodnoceni v konkrétních situacích, které simulují reálné problémy - rozhodují se, vytvářejí tým a vzájemně komunikují. To umožňuje poznat účastníka z mnoha úhlů a vytvořit si tak komplexní náhled. Další využití hodnotících center je při plánování rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.
 6. Outsourcing personálního oddělení - představuje například řízení a optimalizaci personálních nákladů společnosti, převzetí odpovědnosti za dodržování pracovně-právních předpisů a legislativy, zpracovávání mezd a vedení personální agendy.
 7. Hodnocení, motivace a rozvoj zaměstnanců- zahrnuje následující činnosti:
  • řízení výkonnosti zaměstnanců (zavedení hodnotících procesů, optimalizace odměňování zavedením hodnocení formou KPI –„key performance indicators“ tzv. klíčových indikátorů úspěšnosti.
  • vzdělávání (sestavení programu vzdělávání pro jednotlivé pozice a úseky společnosti a organizace a zabezpečení kurzů),
  • teambuildingy (indoorové a outdoorové, do kterých je možné začlenit diagnostickou metodu – hodnotící centrum),
  • interní komunikace (soutěže, intranet, interní časopis, nástěnky)

Novinky
Uvažujete o novém zaměstnanci? Využijte mzdovou dotaci!

Uvažujete o novém zaměstnanci? Máte zájem využít mzdové dotace? Výše a doba poskytování mzdového příspěvku, který dle svého charakteru pochází ze zdrojů EU nebo státního rozpočtu, je individuální dle konkrétního uchazeče, ale standardně se…Kontaktní formulář

Kontakty
Emailová adresa: info@top-4u.cz Telefon: +420 777 491 857 Webové stránky: www.top-4u.cz