Top 4 you

Personální a poradenská činnost pod značkou Top4you byla zahájena v roce 2012. Navazujeme tak na pracovní zkušenosti ze sféry personálních agentur i interního HR, které byly rozšířeny o oblast čerpání financí z EU a státního rozpočtu a projektovou činnost.

Působnost Top4you je orientována na celou ČR, vzhledem ale k regionální kanceláři především na jihomoravský region.

Naším cílem je být spojovacím článkem mezi zaměstnavateli, kteří hledají kvalitní lidské zdroje, a mezi kandidáty, kteří se soustředí na zajímavé profesní výzvy nebo nové pracovní uplatnění. Díky zkušenostem s dotacemi z EU a státního rozpočtu se snažíme pomoci i těm, pro které nový  zaměstnanec představuje zcela zásadní otázku boudoucí existence.

Prioritou jsou kvalitní, ale zároveň dostupné služby pro široké spektrum klientů, ať už z oblasti menších společností, živnostníků, menších a středně velkých společností, nebo jednotlivých kandidátů.

Pravidla, ze kterých vycházíme:

  • Firmy, se kterými spolupracujeme, jsou odborníky ve svém oboru. My jsme pro změnu odborníky na to, jak optimalizovat náklady spojené s přijetím nového zaměstnance, nebo prohloubení znalostí stávajících zaměstnanců. Pro své partnery přitom představujeme velkou úsporu času i peněz, kterou mohou věnovat svým strategickým záměrům a samotné podnikatelské činnosti.
  • Nebereme partnery ani kandidáty jako na běžícím páse, abychom zajistili dostatek prostředků pro chod velkého administrativního aparátu. Jsme externím poradcem, který zajišťuje personální procesy sice zvenčí, ale i přesto je vnímán jako součást společnosti, se kterou spolupracuje.
  • Záleží nám na oboustranné spokojenosti obchodního partnera a kandidáta i po uhrazení faktury. Zůstáváme v kontaktu a tím jsme schopni být nápomocni v případě jakékoliv komplikace.
  • Fungujeme jako spojující článek, který udržuje vzájemná očekávání mezi zaměstnavatelem a novým zaměstnancem. Díky tomu jsme daleko lépe schopni rychle a efektivně reagovat na nastalou situaci, kdy je třeba např. zajistit jiného kandidáta nebo reagovat na změny u zaměstnavatele.
  • Máme srovnání a ryze objektivní pohled, jsme schopni přinést nové podněty. Díky externí a finančně dostupné spolupráci můžeme nabídnout to, co není v silách samotné společnosti či živnostníka.

Novinky
Uvažujete o novém zaměstnanci? Využijte mzdovou dotaci!

Uvažujete o novém zaměstnanci? Máte zájem využít mzdové dotace? Výše a doba poskytování mzdového příspěvku, který dle svého charakteru pochází ze zdrojů EU nebo státního rozpočtu, je individuální dle konkrétního uchazeče, ale standardně se…Kontaktní formulář

Kontakty
Emailová adresa: info@top-4u.cz Telefon: +420 777 491 857 Webové stránky: www.top-4u.cz